คนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลัก


หลายคนหลีกเลี่ยงที่จะใช้สวัสดิการรัฐเพราะคิดว่าอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสที่จะได้รับกรีนการ์ดหรือการแปลงสัญชาติ

ความจริงคือ คนต่างด้าวจำนวนมากมีสิทธิ์ที่จะรับสวัสดิการรัฐได้โดยไม่กระทบต่อสถานะของตน

Laptop with person waving through the screen

ข้อเท็จจริงสำคัญที่ควรทราบ!

1

การตรวจสอบคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักตามนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนนี้ได้ยุติลงแล้ว! คุณสามารถใช้ CalFresh, Medi-Cal, มาตรา 8 และการเคหะสงเคราะห์ได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวอีกต่อไป เพื่อให้ครอบครัวของคุณมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและปลอดภัย!

2

การตรวจสอบคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักไม่มีผลบังคับใช้กับคนต่างด้าวทุกคน

3

หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรัฐ ส่วนใหญ่แล้วการใช้สวัสดิการดังกล่าวมักจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองของคุณ

4

การตรวจสอบคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักจะไม่พิจารณาถึงการใช้สวัสดิการรัฐส่วนใหญ่

5

ผู้ช่วยลงทะเบียน ผู้ส่งเสริมชุมชน และทนายความของเครือข่าย BAILA ยินดีตอบคำถามของคุณ และช่วยให้คุณเข้าถึงสวัสดิการที่คุณต้องการเพื่อช่วยให้ครอบครัวของคุณมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและปลอดภัย!

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ คู่มือการเก็บรักษาสวัสดิการของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบที่อาจมีผลบังคับใช้กับคุณอีกด้วย

หากการตรวจสอบคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักมีผลบังคับใช้กับคุณ กรุณาปรึกษาหารือกับพันธมิตรเครือข่าย BAILA ที่เชื่อถือได้ เพื่อเรียนรู้ว่าโปรแกรมสวัสดิการด้านใดบ้างที่คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับ

ขอความช่วยเหลือ

เรียนรู้เพิ่มเติมจากคำถามที่พบบ่อยของเรา