คนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลัก


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2022 กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐฯ ได้ประกาศใช้กฎระเบียบการเข้าเมือง "คนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลัก" ฉบับปรับปรุง ซึ่งช่วยเพิ่มการคุ้มครองที่จำเป็นเพื่อให้ครอบครัวคนต่างด้าวสามารถขอรับความช่วยเหลือจากบริการด้านสุขภาพและสังคมได้

กฎระเบียบใหม่นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2022 แต่ในระหว่างนี้ กฎระเบียบดังกล่าวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยตรงด้านล่างสุดของหน้านี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

กฎระเบียบฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2022 จะอธิบายและยืนยันสิ่งที่จะนำและไม่นำไปพิจารณาในการตัดสินสถานะคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลัก

  • ยืนยันว่าการใช้ CalFresh ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย และ Medi-Cal (ยกเว้นการดูแลระยะยาวในบ้านพักผู้สูงอายุ) สำหรับคุณหรือครอบครัวจะไม่ส่งผลต่อสถานะคนเข้าเมืองของคุณ 

  • สวัสดิการในรูปเงินสดที่สมาชิกในครอบครัว เช่น ลูก หรือคู่ครอง ได้รับมาจะไม่ส่งผลต่อคุณเมื่อคุณสมัครขอรับกรีนการ์ด! 

  • ชี้แจงว่าสถานะคนเข้าเมืองมากกว่า 30 ประเภทได้รับการยกเว้นจากการทดสอบคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลัก อันได้แก่: ผู้ถือกรีนการ์ด (ยกเว้นกรณีที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกันหรือนานกว่านั้น) ผู้ที่ยื่นขอสัญชาติ ผู้ลี้ภัย/ผู้ขอลี้ภัย ผู้สมัครขอและผู้ถือวีซ่าประเภท U และ T ผู้ยื่นคำร้องขอ VAWA ด้วยตนเอง สถานะคุ้มครองชั่วคราว (TPS) สถานะเยาวชนผู้อพยพแบบพิเศษ (SIJS) และอื่น ๆ อีกมากมาย!

  • ส่วนผู้ที่ต้องเข้ารับการทดสอบคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักอย่างแท้จริง กฎระเบียบใหม่นี้กำหนดว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่พิจารณาเรื่องคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักต้องพิจารณาสถานการณ์ทุกด้านของผู้สมัคร (อายุ สุขภาพ รายได้ การศึกษา และขนาดครอบครัว) รวมทั้งหนังสือรับรองการสนับสนุนเมื่อจำเป็น โดยจะให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด กล่าวคือจะไม่มีการตัดสินสถานะคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักโดยพิจารณาเพียงแค่ปัจจัยเดียว

  • ทำให้ประธานาธิบดีในอนาคตมีโอกาสยากขึ้นที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายว่าด้วยคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักในอนาคต

ข้อเท็จจริงสำคัญที่ควรทราบ!

1

การตรวจสอบคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักตามนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนนี้ได้ยุติลงแล้ว! คุณสามารถใช้ CalFresh, Medi-Cal, มาตรา 8 และการเคหะสงเคราะห์ได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวอีกต่อไป เพื่อให้ครอบครัวของคุณมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและปลอดภัย!

2

การตรวจสอบคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักไม่มีผลบังคับใช้กับคนต่างด้าวทุกคน

3

หากคุณหรือสมาชิกในครอบครัวของคุณมีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการรัฐ ส่วนใหญ่แล้วการใช้สวัสดิการดังกล่าวมักจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองของคุณ

4

การตรวจสอบคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักจะไม่พิจารณาถึงการใช้สวัสดิการรัฐส่วนใหญ่

นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ คู่มือการเก็บรักษาสวัสดิการของคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบที่อาจมีผลบังคับใช้กับคุณอีกด้วย

หากการตรวจสอบคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักมีผลบังคับใช้กับคุณ กรุณาปรึกษาหารือกับพันธมิตรเครือข่าย BAILA ที่เชื่อถือได้ เพื่อเรียนรู้ว่าโปรแกรมสวัสดิการด้านใดบ้างที่คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับ

ขอความช่วยเหลือ

เรียนรู้เพิ่มเติมจากคำถามที่พบบ่อยของเรา