BAILA ցանցի մասին

BAILA Ցանցը նպաստների գրանցողների, իրավաբանական ծառայություններ մատուցողների, համայնքի առաջխաղացման և համայնքի իրազեկման ոլորտի աշխատողների թիմ է:

Մենք աջակցում ենք Լոս Անջելենոյի ներգաղթյալ ընտանիքներին և հիմնական աշխատողներին, որպեսզի նրանք օգտվեն այն հանրային օգուտներից, որոնք անհրաժեշտ են առողջ և ուժեղ լինելու համար:

Մեր ծառայություններն անվճար են:

BAILA-ի գործընկերները միասին ստեղծում են 'no wrong door' ցանց (այնպիսի ցանց, որտեղ մարդիկ կարող են ստանալ օգնություն՝ անկախ իրենց դիմած ծառայությունից կամ գործակալությունից), որտեղ մարդիկ կարող են օգնություն ստանալ.

  • հասկանալ, թե հանրային ինչ նպաստներ իրենք կարող են ստանալ

  • իրավական ծառայությունների դիմելու համար, եթե ունեն հարցեր կամ իրավական օգնության կարիք

  • ստանալ առողջության անվճար/սուբսիդավորված ապահովագրության և CalFresh՝ գրանցում իրավասության առկայության դեպքում

  • և միանալ այլ ռեսուրսներին, ինչպիսիք են WIC-ը, դրամական օգնությունը, հարկային վարկերը և այլն

BAILA ցանցի գործընկերները 2019-ին համախմբվեցին, որպեսզի լուծումներ գտնեն այն խոչընդոտների համար, որոնք թույլ չեն տալիս ներգաղթյալներին և հիմնական աշխատողներին ներգրավվել նպաստներում. նման խոչընդոտներ են հանդիսանում վախը հանրային վճարների կանոնից և նպաստ ստանալու հետ կապված բացասական կարծրատիպերը:

COVID-19 համավարակը այս աշխատանքը դարձրեց ավելի կարևոր, քան երբևէ: Ուրբան ինստիտուտի կողմից անցկացված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ Կալիֆորնիայի ներգաղթյալների ցածր եկամուտ ունեցող ընտանիքների չափահասների մոտավորապես 30%-ը 2020 թվականին խուսափել է հանրային նպաստներից:

2021 թվականին մենք կարողացանք գործարկել BAILA ցանցը Կալիֆորնիայի համայնքային հիմնադրամի, Կալիֆորնիայի նվիրատվության հիմնադրամի և Վեյնգարտ հիմնադրամի կողմից տրամադրված նշանակալի ֆինանսավորման շնորհիվ:

Three BAILA partners ready to help