เกี่ยวกับเครือข่าย BAILA

เครือข่าย BAILA เป็นทีมงานที่ประกอบด้วยผู้ช่วยลงทะเบียน ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย ผู้ส่งเสริมชุมชน และเจ้าหน้าที่บริการชุมชน

เราสนับสนุนครอบครัวคนต่างด้าวในลอสแองเจเลโนและลูกจ้างที่จำเป็น เพื่อให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการรัฐที่ครอบครัวเหล่านั้นจำเป็นต้องมีไว้เพื่อให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

เราให้บริการฟรี!

พันธมิตร BAILA ร่วมมือกันก่อตั้งเครือข่าย “ไม่มีวันเข้าผิดประตู” ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถขอรับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ :

  • การทำความเข้าใจว่าสวัสดิการรัฐด้านใดบ้างที่ตัวเองมีสิทธิ์ได้รับ

  • การเข้าถึงบริการทางกฎหมายหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย

  • การสมัครรับประกันสุขภาพฟรี/ประกันสุขภาพแบบรัฐช่วยแบ่งเบาภาระ และ CalFresh หากตนเองมีสิทธิ์

  • และการเข้าถึงทรัพยากรอื่น ๆ เช่น WIC, ความช่วยเหลือในรูปเงินสด เครดิตภาษี และอื่น ๆ

ในปี 2019 พันธมิตรเครือข่าย BAILA ร่วมกันระดมความคิดเพื่อหาหนทางก้าวข้ามอุปสรรคที่ขัดขวางคนต่างด้าวและลูกจ้างที่จำเป็นไม่ให้ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการ เช่น ความกลัวต่อกฎว่าด้วยคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลัก และการตีตราจากสังคมเกี่ยวกับการรับสวัสดิการรัฐ

โรคระบาดใหญ่โควิด-19 ทำให้ภารกิจนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีก ผลการศึกษาวิจัยจาก Urban Institute ระบุว่าในปี 2020 ประมาณ 30% ของผู้ใหญ่จากครอบครัวคนต่างด้าวที่มีรายได้ต่ำในรัฐแคลิฟอร์เนียไม่ยอมรับสวัสดิการรัฐ

ในปี 2021 เราได้เปิดตัวเครือข่าย BAILA เนื่องจากได้รับทุนสนับสนุนจำนวนมากจากมูลนิธิชุมชนแคลิฟอร์เนีย (California Community Foundation), California Endowment และมูลนิธิ Weingart

Three BAILA partners ready to help