درباره شبکه BAILA

«شبکه BAILA» تیمی متشکل از ثبت‌نام‌کنندگان مزایا، ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی، مروجان اجتماعی و کارکنان امدادرسانی اجتماعی است.

ما از خانواده‌های مهاجر ساکن لس آنجلس و شاغلان مشاغل ضروری برای دسترسی به مزایای عمومی که برای سالم و قوی ماندن نیاز دارند حمایت می‌کنیم.

خدمات ما رایگان است!شرکای BAILA با هم یک شبکه «No Wrong Door (بدون درب اشتباه)» را تشکیل می‌دهند که در آن افراد می‌توانند درباره این موارد کمک بگیرند:

  • آگاهی از اینکه ممکن است واجد شرایط کدام مزایای عمومی باشند

  • دسترسی به خدمات حقوقی، در صورت داشتن سؤال یا نیاز به کمک حقوقی

  • ثبت‌نام در بیمه سلامت رایگان/یارانه‌ای و CalFresh، در صورت واجد شرایط بودن

  • و مرتبط شدن با منابع دیگر، مانند WIC، کمک نقدی، اعتبار مالیاتی و غیره

شرکای «شبکه BAILA» در سال ۲۰۱۹ گرد هم آمدند تا با همفکری راهکارهایی را برای رفع موانعی - مانند ترس از قانون public charge (سربار جامعه بودن) و انگ خوردن درباره دریافت مزایا - که بر سر راه ثبت‌نام مهاجران و شاغلان مشاغل ضروری در مزایا وجود دارد پیدا کنند.

همه‌گیری کووید-۱۹ اهمیت این کار را بیش از پیش کرد. طبق مطالعه‌ای که مؤسسه Urban انجام داد مشخص شد که تقریباً ۳۰٪ از بزرگسالان خانواده‌های مهاجر کالیفرنیا با درآمد پایین از دریافت مزایای عمومی در سال ۲۰۲۰ اجتناب کرده‌اند.

در سال ۲۰۲۱ به‌موجب بودجه سخاوتمندانه ارائه‌شده توسط California Community Foundation (بنیاد جامعه کالیفرنیا)، موقوفه کالیفرنیا (California Endowment) و بنیاد وینگارت (Weingart Foundation)، ما توانستیم شبکه BAILA را راه‌اندازی کنیم.

Three BAILA partners ready to help