Về BAILA Network (Hệ Thống BAILA)

BAILA Network là một nhóm gồm những người ghi danh quyền lợi, cung cấp dịch vụ pháp lý, truyền thông và nhân viên cộng đồng.

Chúng tôi hỗ trợ các gia đình nhập cư tại Los Angeleno và người lao động thiết yếu được các quyền lợi công cộng cần thiết để luôn khỏe mạnh.

Các dịch vụ của chúng tôi đều miễn phí!

Những người tham gia BAILA cùng nhau lập ra một mạng lưới "luôn chào đón", cho mọi người luôn được trợ giúp:

  • biết được những quyền lợi công cộng họ có thể đủ tiêu chuẩn

  • được dịch vụ pháp lý nếu có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý

  • Nộp đơn xin bảo hiểm y tế miễn phí/trợ cấp và CalFresh nếu đủ tiêu chuẩn

  • Và các tài nguyên khác, như WIC, hỗ trợ tiền mặt, tín dụng thuế, v.v…

Những người tham gia BAILA Network đã cùng hợp tác vào năm 2019 để tìm giải pháp cho các rào cản cho người nhập cư và người lao động thiết yếu khi nộp đơn xin quyền lợi - như lo sợ về quy định gánh nặng công chúng và kỳ thị khi được quyền lợi.

Đại dịch COVID-19 làm cho việc này trở nên quan trọng hơn hết. Nghiên cứu do Viện Đô Thị thực hiện cho thấy khoảng 30% người lớn trong các gia đình nhập cư tại California có lợi tức thấp không muốn được các quyền lợi công cộng vào năm 2020.

Vào năm 2021, chúng tôi có thể đưa BAILA Network vào hoạt động nhờ nguồn tài trợ hào phóng từ Hiệp Hội Cộng Đồng California, Quỹ Cấp Vốn California, và Hiệp Hội Weingart.

Three BAILA partners ready to help