Pubic Charge (سربار جامعه)


در تاریخ 8 سپتامبر 2022، «وزارت امنیت داخلی ایالات‌متحده آمریکا» به‌روز‌رسانی‌های مفیدی را در رابطه با مقررات مهاجرتی «هزینه عمومی» منتشر کرد. این به‌روزرسانی‌ها محافظت‌های مهمی را ایجاد می‌کنند که دسترسی خانواده‌های مهاجر به شبکه ایمن خدمات سلامت و اجتماعی را تضمین می‌کند. 

مقررات جدید از 23 دسامبر 2022 به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.  تا آن زمان، قانون تغییر نمی‌کند.

برای اطلاع از قوانینی که در‌حال‌حاضر اجرا می‌شود، سؤالات متداول را در پایین این صفحه مرور کنید. 

قانون جدید که از 23 دسامبر 2022 به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، مواردی را که ممکن است در تعیین «هزینه عمومی» در‌نظر گرفته ‌شود تبیین و تأیید می‌کند:

  • تأیید می‌کند که استفاده شما یا خانواده‌تان از خدمات CalFresh، تسهیلات مسکن و Medi-Cal (به‌استثنای خدمات بلند‌مدت آسایشگاهی) بر وضعیت مهاجرت شما تأثیری نخواهد داشت 

  •  هنگام درخواست کارت سبز، مزایای نقدی که توسط یکی از اعضای خانواده‌تان، مانند فرزند یا همسر، دریافت شده است، روی درخواست شما تأثیری نخواهد داشت

  • توضیح می‌دهد که بیش از 30 وضعیت مهاجرت از «آزمون هزینه عمومی» معاف هستند، از‌جمله: افراد دارای کارت سبز (مگر اینکه به‌مدت 6 ماه متوالی یا بیشتر از ایالات‌متحده خارج شده باشند)، افرادی که برای شهروندی درخواست می‌دهند، پناهندگان/پناهجویان، دارندگان و متقاضیان ویزای U (برای قربانیان جرایم خاص) و ویزای T ( برای قربانیان قاچاق انسان) و درخواست‌دهندگان مستقل VAWA‏ (قانون خشونت علیه زنان)، TPS (وضعیت محافظت‌شده موقت)، ‏SIJS (وضعیت ویژه نوجوانان مهاجر) و بسیاری دیگر!  

  • برای افرادی که مشمول «آزمون هزینه عمومی» هستند، این مقررات جدید به مأموران کنترل مهاجرت که وظیفه تعیین «هزینه عمومی» را بر‌عهده دارند دستور می‌دهد تا در‌صورت لزوم، همه شرایط متقاضی (سن، سلامت، درآمد، تحصیلات و تعداد افراد خانواده) و همچنین (گواهی تمکن مالی) را در‌نظر بگیرند. این عوامل به‌صورت عادلانه و متعادل بررسی می‌شود - بنابراین، هیچ عاملی به تنهایی باعث نمی‌شود که فرد به‌عنوان «هزینه عمومی» محسوب شود. 

  • این موارد، ایجاد تغییر بنیادین در خط‌مشی «هزینه عمومی» را در آینده برای رئیس‌جمهورهای بعدی دشوارتر می‌کند

حقایق مهمی که باید بدانید!

1

آزمون «سربار جامعه» دولت قبلی به پایان رسید! بدون نگرانی از مزایای CalFresh،‏ Medi-Cal،‏ Section 8 (بخش ۸) و Public Housing (مسکن عمومی) استفاده کنید تا خانواده خود را سالم و ایمن نگه دارید!

2

همه مهاجران مشمول آزمون سربار جامعه نمی‌شوند.

3

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان واجد شرایط دریافت مزایای عمومی باشید، استفاده از آن مزایا به احتمال زیاد بر وضعیت مهاجرت شما تأثیری نخواهد گذاشت.

4

استفاده از اکثر مزایای عمومی در آزمون سربار جامعه به حساب آورده نمی‌شود.

همچنین، می‌توانید از Keep Your Benefits Guide (راهنمای حفظ مزایای خود) استفاده کنید تا اطلاعات بیشتری درباره شمول یا عدم شمول این آزمون در مورد خود کسب کنید.

اگر مشمول آزمون «سربار جامعه» هستید، با یک شریک مورد اعتماد «شبکه BAILA» صحبت کنید تا بدانید ممکن است واجد شرایط کدام برنامه‌های مزایا باشید.

دریافت کمک

در بخش «سؤالات متداول» ما اطلاعات بیشتری کسب کنید