Pubic Charge (سربار جامعه)


برخی از افراد از دریافت مزایای عمومی اجتناب می‌کنند، زیرا فکر می‌کنند که این امر می‌تواند به شانس آنها برای دریافت گرین‌کارت یا اخذ شهروندی لطمه بزند.

واقعیت این است که بسیاری از مهاجران می‌توانند از مزایای عمومی برخوردار شوند، بدون اینکه تأثیری بر وضعیت مهاجرت آنها داشته باشد.

حقایق مهمی که باید بدانید!

1

آزمون «سربار جامعه» دولت قبلی به پایان رسید! بدون نگرانی از مزایای CalFresh،‏ Medi-Cal،‏ Section 8 (بخش ۸) و Public Housing (مسکن عمومی) استفاده کنید تا خانواده خود را سالم و ایمن نگه دارید!

2

همه مهاجران مشمول آزمون سربار جامعه نمی‌شوند.

3

اگر شما یا یکی از اعضای خانواده‌تان واجد شرایط دریافت مزایای عمومی باشید، استفاده از آن مزایا به احتمال زیاد بر وضعیت مهاجرت شما تأثیری نخواهد گذاشت.

4

استفاده از اکثر مزایای عمومی در آزمون سربار جامعه به حساب آورده نمی‌شود.

5

ثبت‌نام‌کنندگان «شبکه BAILA»، مروجان و وکلا می‌توانند به پرسش‌های شما پاسخ دهند و به شما کمک کنند تا مزایایی را که برای سالم و قوی نگه داشتن خانواده‌تان نیاز دارید دریافت کنید!

همچنین، می‌توانید از Keep Your Benefits Guide (راهنمای حفظ مزایای خود) استفاده کنید تا اطلاعات بیشتری درباره شمول یا عدم شمول این آزمون در مورد خود کسب کنید.

اگر مشمول آزمون «سربار جامعه» هستید، با یک شریک مورد اعتماد «شبکه BAILA» صحبت کنید تا بدانید ممکن است واجد شرایط کدام برنامه‌های مزایا باشید.

دریافت کمک

در بخش «سؤالات متداول» ما اطلاعات بیشتری کسب کنید