คณะรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้รับรองกฎระเบียบว่าด้วยคนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลักฉบับใหม่ในวันที่ 8 กันยายน 2022 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 ธันวาคม 2022

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เป็นผลดีต่อครอบครัวคนต่างด้าวและเพิ่มการคุ้มครองให้ครอบครัวคนต่างด้าวที่ขอรับสวัสดิการรัฐ

โปรดไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรา คนต่างด้าวที่พึ่งพาสวัสดิการรัฐเป็นหลัก เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

People being helped to understand their benefits as immigrants
กลุ่มเครือข่าย BAILA: การช่วยเหลือผู้อพยพในเมืองลอสแอนเจลิสเพื่อให้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

ช่วยเหลือครอบครัวผู้อพยพและกลุ่มแรงงานที่มีความจำเป็น (essential workers) ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐที่จำเป็นต่อการมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

People being helped to understand their benefits as immigrants
Doctor waving hello

ต้องการประกันสุขภาพ?

Illustrative dinner plate with heart-shaped graphic and utensils

ต้องการความช่วยเหลือในการจ่ายค่าอาหาร?

Woman asking a question

กังวลว่าการได้รับสวัสดิการจะกระทบสถานะผู้อพยพของท่าน?

Man asking a question about problems with his benefits he already has

มีปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการที่ท่านได้รับอยู่ตอนนี้?

ขอความช่วยเหลือ!
Disclaimer (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ): พวกเราเป็นเครือข่ายองค์กรชุมชน ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับเราจะถูกเก็บเป็นความลับ พวกเรามีหน้าที่ตอบคำถามของท่าน รวมทั้งช่วยท่านสมัครเข้าโครงการเพื่อรับสวัสดิการต่างๆที่ท่านและครอบครัวมีสิทธิได้รับเมื่อท่านรู้สึกพร้อมเท่านั้น

How does this work? (ขั้นตอน)

Woman using phone and laptop to reach out to BAILA network

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของเรา หรือโทร

888-624-4752

BAILA Network staff assisting a woman over the phone

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะติดต่อท่านเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจว่าสวัสดิการใดบ้างที่ท่านมีสิทธิได้รับ รวมทั้งสมัครประกันสุขภาพประเภทไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือประเภทรัฐจ่ายให้บางส่วนและสวัสดิการอื่นๆให้ท่าน เช่น โครงการความช่วยเหลือด้านโภชนาการเสริม (CalFresh)

Woman getting assistance on their immigrant benefits

หากท่านมีคำถามด้านกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐ หรือ ผู้อพยพที่พึ่งพาสวัสดิการของรัฐ เรามีทนายความที่จะช่วยเหลือท่านได้

ทั้งนี้ กลุ่มเครือข่าย BAILA ไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น!

Immigrants connecting with others to get benefits and assistance

Service Description: (ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ)

กลุ่มเครือข่าย BAILA ประกอบด้วยกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในด้านต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน องค์กรที่ให้บริการด้านกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ชุมชน ทั้งนี้ เราให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้อพยพและกลุ่มแรงงานที่มีความจำเป็น (essential workers) ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงโดยเราไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น!

ขอความช่วยเหลือ!

Mission Statement (พันธกิจขององค์กร)

ภารกิจของกลุ่มเครือข่าย BAILA คือการช่วยเหลือครอบครัวผู้อพยพและกลุ่มแรงงานที่มีความจำเป็น (essential workers) ให้สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง รวมทั้งมีความมั่นคงทางการเงินที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายของเราคือการให้ผู้อพยพและกลุ่มแรงงานที่มีความจำเป็น (essential workers) ได้รับการศึกษา บริการทางด้านกฎหมาย และการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการของรัฐในภาษาของตนและในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เพื่อลดช่องว่างสำหรับกลุ่มผู้อพยพในการเข้าถึงการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ

Immigrant standing happy with BAILA Network partner after successfully getting assistance