Chính quyền Biden hoàn tất quy định mới về gánh nặng công chúng vào ngày 8 tháng Chín, 2022, có hiệu lực từ ngày 23 tháng Chạp, 2022.

Tất cả những thay đổi đều có lợi cho gia đình nhập cư và tăng mức bảo vệ cho các gia đình này khi muốn xin quyền lợi công cộng.

Vào đoạn về gánh nặng công chúng trên mạng lưới của chúng tôi để xem thêm. 

People being helped to understand their benefits as immigrants
Các phúc lợi tiếp cận người nhập cư tại Los Angeles

ENGLISH | ESPAÑOL | 中文 | TIẾNG VIỆT | 한국어 | ខ្មែរ | հայերեն | русский | TAGALOG | ไทย | हिन्दी | ਪੰਜਾਬੀ | اردو | فارسی | عربي

Giúp các gia đình người nhập cư và người lao động thiết yếu tiếp cận phúc lợi công cộng mà họ cần để giữ sức khỏe khỏe mạnh.

People being helped to understand their benefits as immigrants
Doctor waving hello

Cần bảo hiểm sức khỏe ?

Illustrative dinner plate with heart-shaped graphic and utensils

Cần trợ giúp về việc thanh toán cho thức ăn ?

Woman asking a question

Lo lắng việc nhận các phúc lợi ảnh hưởng tình trạng nhập cư của quý vị ?

Man asking a question about problems with his benefits he already has

Gặp vấn đề với các phúc lợi mà quý vị đã nhận ?

Cần trợ giúp
Chúng tôi là một mạng lưới các tổ chức cộng đồng. Tất cả thông tin quý vị chia sẻ với chúng tôi đều được bảo mật. Chúng tôi ở đây để trả lời câu hỏi của quý vị. Chúng tôi sẽ giúp quý vị đăng ký các chương trình phúc lợi mà quý vị và gia đình quý vị đủ điều kiện tham gia khi quý vị cảm thấy sẵn sàng.

Nó hoạt động ra sao ?

Woman using phone and laptop to reach out to BAILA network

Điền vào mẫu đơn trên trang web của chúng tôi – HOẶC GỌI

888-624-4752

BAILA Network staff assisting a woman over the phone

Điều hành viên sẽ liên hệ quý vị. Họ sẽ giúp quý vị hiểu những phúc lợi nào mà quý vị đủ điều kiện, đăng ký cho quý vị bảo hiểm sức khỏe miễn phí hoặc các phúc lợi khác, chẳng hạn như CalFresh.

Woman getting assistance on their immigrant benefits

Nếu quý vị có các câu hỏi pháp lý liên quan về phúc lợi công công hoặc public charge, luật sư sẽ giúp quý vị.

Tất cả các dịch vụ mạng lưới BAILA là MIỄN PHÍ !

Immigrants connecting with others to get benefits and assistance

Mô tả dịch vụ

Mạng lưới BAILA là một nhóm bao gồm các điều hành viên, các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý, promotores comunitarias và nhân viên tiếp cận cộng đồng.

Chúng tôi hỗ trợ các gia đình nhập cư Los Angeleno và những người lao động thiết yếu tiếp cận phúc lợi công cộng mà họ cần để giữ sức khỏe và khỏe mạnh. Các dịch vụ của chúng tôi miễn phí.

Cần trợ giúp

Tuyên bố sứ mệnh

Sứ mệnh của mạng lưới tiếp cận phúc lợi cho người nhập cư Los Angeles (BAILA) là hỗ trợ gia đình những người nhập cư và những người lao động thiết yếu tiếp cận các phúc lợi công cộng để duy trì sức khỏe cho họ khỏe mạnh và cải thiện bảo đảm tài chính cho họ.

Immigrant standing happy with BAILA Network partner after successfully getting assistance