«دولت رئیس‌جمهور بایدن» در تاریخ 8 سپتامبر 2022 مقررات جدید
Public Charge (هزینه عمومی) را نهایی کرده است که از 23 دسامبر 2022 به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

همه این تغییرات به سود خانواده‌های مهاجر است و سطح حمایت از خانواده‌های مهاجری را که متقاضی دریافت مزایای عمومی هستند افزایش می‌دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به بخش هزینه عمومی در وب‌سایت ما مراجعه کنید. 

People being helped to understand their benefits as immigrants
شبکه BAILA: دسترسی به کمک های مهاجرین شهر لس آنجلس

کمک های به خانواده های مهاجرین و کارگران ضروری برای دسترسی به کمک های عمومی که برای سالم و قوی ماندن به آن نیاز دارند.

People being helped to understand their benefits as immigrants
Doctor waving hello

-آیا نیازمند بیمه صحی هستید؟

Illustrative dinner plate with heart-shaped graphic and utensils

آیا برای پرداخت هزینه غذا به کمک های نیاز دارید؟

Woman asking a question

آیا نگران این هستید که دریافت کمک بر مهاجرت شما تأثیر میگذارد؟

Man asking a question about problems with his benefits he already has

آیا با کمک هایی که از قبل دریافت نموده اید مشکل دارید؟

کمک بخوهید!
ما شبکه ای از سازمان های اجتماعی هستیم. تمام اطلاعاتی که با ما به شریک میسازید محرمانه باقی میماند. در صورت آماده بودن برای در خواست به کمک های عامه برای خود و خانواده تان ما شما را کمک مینمایم

این کار را چطور انجام دهیم؟

Woman using phone and laptop to reach out to BAILA network

فورم را در وب سایت ما خانه پری کنید -و یا با ما به تماس شوید

888-624-4752

BAILA Network staff assisting a woman over the phone

ثبت نام کننده با شما تماس گرفته . و اطلاع حاصل خواهد کرد که شما به چه کمک ها واجد شرایط هستید، در بیمه صحی رایگان یا کمکی و یا CalFresh.

Woman getting assistance on their immigrant benefits

اگر در مورد کمک های عمومی یا public charge سؤالات حقوقی دارید، یک وکیل مربوطه به شما کمک های خواهد نمود.

تمام خدمات شبکه BAILA رایگان است!

Immigrants connecting with others to get benefits and assistance

شرح خدمات

شبکه BAILA تیمی متشکل از ثبت نام کنندگان، ارائه دهندگان خدمات حقوقی، promotores comunitarias، و کارکنان اطلاع رسانی جامعه میباشد.

ما از خانواده‌های مهاجر شهر لس آنجلس و کارگران ضروری برای دسترسی به کمک های عامه که برای سالم ماندن و قوی بودن نیاز دارند، حمایت نموده. و خدمات ما کاملآ رایگان است!

کمک بخوهید!

اعلامیه ماموریت

ماموریت (هدف) شبکه دسترس به کمک ها برای مهاجرین شهر لس آنجلس (BAILA)٬ حمایت از خانواده های مهاجر و کارگران ضروری برای دسترسی به کمک های عمومی است که می تواند آنها را سالم و قوی داشته و امنیت مالی آنها را بهبود بخشد.

هدف خدمات ما این است که مهاجرین و کارگران ضروری خدمات آموزش، حقوقی و ثبت نام به کمک ها را به زبان خود و در جوامع که در آن زندگی می کنند دریافت نموده تا بتوانیم خلا ثبت نام مهاجرین در کمک های عامه را کاهش دهیم.

Immigrant standing happy with BAILA Network partner after successfully getting assistance